e]o

Нашите проекти

Дейности

 • Спонсорство

  Благодарение на доброто управление и с финансовата подкрепа на "Литекс", футболният клуб ...
 • Екология

  ЛИТЕКС КОМЕРС следва световните стандарти за производство и търговия. ЛИТЕКС осигурява здравословни и безопасни ...
 • Бизнес история

  ЛИТЕКС КОМЕРС е утвърдено дружество с повече от двадесет годишна история, което развива успешна търговска дейност в много направления.
  Компанията стартира дейността си в гр. Ловеч като дружество с ограничена отговорност. След разрастването си през 1999г. дружеството е трансформирано в акционерно.

 • Ръководство

  Структурата на ЛИТЕКС е изградена така, че в максимална степен да улесни ефективното изпълнение на проекти в целевите за компанията области.

  ЛИТЕКС КОМЕРС АД е с едностепенна система на управление, съгласно Търговския закон в Република България.

 • Мисия и цели

  Мисията на нашето дружество се изразява в отговорно и лоялно бизнес поведение спрямо нашите клиенти, нашите инвеститори, нашите партньори, нашите служители и към обществото като цяло.
  Нашата съвременна и модерна компания следва динамиката на пазара, поддържайки лоялна конкуренция и бизнес етика.

 • Стратегия и партньори

  Доверие, сигурност и взаимно уважение са основните компоненти на всяко дълготрайно партньорство. Успехът на холдинга се гради на тези принципи от самото начало.

  ЛИТЕКС се опитва да постигне всичко, което е необходимо, за да поддържа постоянно нарастване на ...