Други дейности

Ловно стопанство "Бялка"


През 2002 г. ЛИТЕКС печели конкурс за стопанисването и ползването на дивечовъден ловен участък БЯЛКА.

ЛИТЕКС развива ловно-стопанския район с инвестиции както за изграждане на ловния дом БЯЛКА, така и за изграждане на огради, открити и закрити чакала, хранилки от различен тип, калища, микро язовири и други съоръжения за стопанисването на дивеча в ловния участък.
БЯЛКА се намира в района на град Ловеч, на 14км. от град Ловеч и на 140км. от Аерогара София. Стопанството разполага с две вили от клас резиденция, като общият му капацитет е 60 легла.

Ловното стопанство заема площ от 7324 хектара, от които 62% горски масиви и 38% ливадни площи. Надморското равнище варира в диапазона от 180 до 600 м. На територията на БЯЛКА, с бързи темпове се развиват популациите от благороден елен, елен лопатар, муфлон, сърна и дива свиня.

БЯЛКА е една от перлите на българския ловен туризъм. Ловното стопанство се посещава от известни личности от Западна Европа, както и от високопоставени ръководители на Руската федерация.
 

News

    • (Очаквайте скоро)